Valgprat.no har samlet inn 39753 innlegg fra 461 politiske blogger.

Blogginnlegg om 'uføretrygd'

Den nye uførepensjonen

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Vedtak i korthet «Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr [...]

Les hele 'Den nye uførepensjonen'

Den nye uførepensjonen

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Vedtak i korthet «Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr [...]

Les hele 'Den nye uførepensjonen'

Den nye uførepensjonen

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Vedtak i korthet «Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr [...]

Les hele 'Den nye uførepensjonen'

Den nye uførepensjonen

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Vedtak i korthet «Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr [...]

Les hele 'Den nye uførepensjonen'

Den nye uførepensjonen

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012) Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Vedtak i korthet «Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr [...]

Les hele 'Den nye uførepensjonen'

Redd barnetillegget

No er dei ute etter dei uføretrygda igjen. Dei blåblå. I statsbudsjettet vil dei endre barnetillegget deira [...]

Les hele 'Redd barnetillegget'

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

  Forløpet til denne posten kan leses her: Å rotte seg sammen for å knuse andre http://bit.ly/1rsye9k REGERINGSKANSLIET Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna […] [...]

Les hele 'Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!'

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

  Forløpet til denne posten kan leses her: Å rotte seg sammen for å knuse andre http://bit.ly/1rsye9k REGERINGSKANSLIET Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna […] [...]

Les hele 'Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!'

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

  Forløpet til denne posten kan leses her: Å rotte seg sammen for å knuse andre http://bit.ly/1rsye9k REGERINGSKANSLIET Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna […] [...]

Les hele 'Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!'

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

  Forløpet til denne posten kan leses her: Å rotte seg sammen for å knuse andre http://bit.ly/1rsye9k REGERINGSKANSLIET Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna […] [...]

Les hele 'Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!'

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

  Forløpet til denne posten kan leses her: Å rotte seg sammen for å knuse andre http://bit.ly/1rsye9k REGERINGSKANSLIET Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna […] [...]

Les hele 'Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!'

Å rotte seg sammen for å knuse andre

GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände (…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden. I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius. «Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro [...]

Les hele 'Å rotte seg sammen for å knuse andre'

Å rotte seg sammen for å knuse andre

GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände (…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden. I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius. «Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro [...]

Les hele 'Å rotte seg sammen for å knuse andre'

Å rotte seg sammen for å knuse andre

GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände (…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden. I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius. «Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro [...]

Les hele 'Å rotte seg sammen for å knuse andre'

Å rotte seg sammen for å knuse andre

GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände (…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden. I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius. «Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro [...]

Les hele 'Å rotte seg sammen for å knuse andre'

Å rotte seg sammen for å knuse andre

GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände (…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden. I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius. «Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro [...]

Les hele 'Å rotte seg sammen for å knuse andre'

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg […] [...]

Les hele 'Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede'

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg […] [...]

Les hele 'Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede'

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg […] [...]

Les hele 'Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede'

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg […] [...]

Les hele 'Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede'

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg […] [...]

Les hele 'Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede'

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Les først; Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!: JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens […] [...]

Les hele 'Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering'

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Les først; Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!: JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens […] [...]

Les hele 'Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering'

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Les først; Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!: JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens […] [...]

Les hele 'Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering'

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Les først; Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!: JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens […] [...]

Les hele 'Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering'

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Les først; Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!: JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens […] [...]

Les hele 'Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering'

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5

About Jeanine: http://bit.ly/Vi8uyZ BAKGRUNN: NYE MENINGER – Laila Marie Reiertsen (FrP): Tusen takk! http://t.co/THNs9h3vFw Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:http://t.co/gVxiWvwDEu Del 2:http://t.co/m2aE7Wcyxl Del 3:http://t.co/9ehCWi866k Del 4 http://bit.ly/16cU8cC Dette … Fortsett å lese → [...]

Les hele 'Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5'

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5

About Jeanine: http://bit.ly/Vi8uyZ BAKGRUNN: NYE MENINGER – Laila Marie Reiertsen (FrP): Tusen takk! http://t.co/THNs9h3vFw Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:http://t.co/gVxiWvwDEu Del 2:http://t.co/m2aE7Wcyxl Del 3:http://t.co/9ehCWi866k Del 4 http://bit.ly/16cU8cC Dette … Fortsett å lese → [...]

Les hele 'Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5'

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5

About Jeanine: http://bit.ly/Vi8uyZ BAKGRUNN: NYE MENINGER – Laila Marie Reiertsen (FrP): Tusen takk! http://t.co/THNs9h3vFw Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:http://t.co/gVxiWvwDEu Del 2:http://t.co/m2aE7Wcyxl Del 3:http://t.co/9ehCWi866k Del 4 http://bit.ly/16cU8cC Dette … Fortsett å lese → [...]

Les hele 'Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5'

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5

About Jeanine: http://bit.ly/Vi8uyZ BAKGRUNN: NYE MENINGER – Laila Marie Reiertsen (FrP): Tusen takk! http://t.co/THNs9h3vFw Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:http://t.co/gVxiWvwDEu Del 2:http://t.co/m2aE7Wcyxl Del 3:http://t.co/9ehCWi866k Del 4 http://bit.ly/16cU8cC Dette … Fortsett å lese → [...]

Les hele 'Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5'

Tags

Bloggere bruker ofte såkalte "tags" - eller kategorier - til å merke innholdet sitt. Dette gjør det enkelt for deg å lese eller abonnere på innlegg knyttet til et spesifikt tema.

RSS

Du kan få alle innleggene om uføretrygd rett i din RSS-leser, ved å abonnere på temaet.

Valgprat.no © 2009 - 2014 - Karl Philip Lund og Christian Johansen. Designhjelp av Thomas Raddum.