Valgprat.no har samlet inn 37073 innlegg fra 461 politiske blogger.

Blogginnlegg om 'nav'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

  Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

  Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

  Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

  Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

  Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.

Dette er en dokumentarserie om ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen. 09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.

Dette er en dokumentarserie om ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen. 09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.

Dette er en dokumentarserie om ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen. 09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.

Dette er en dokumentarserie om ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen. 09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.'

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.

Dette er en dokumentarserie om ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen. 09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og […] [...]

Les hele 'Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.'

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1gVhm5X Svar fra et medlem – Sonja Berger Simensen på FB-gruppe samme dag: «En rettskraftig dom rangerer alltid […] [...]

Les hele 'Fast og langvarig praksis i Nav…'

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1gVhm5X Svar fra et medlem – Sonja Berger Simensen på FB-gruppe samme dag: «En rettskraftig dom rangerer alltid […] [...]

Les hele 'Fast og langvarig praksis i Nav…'

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1gVhm5X Svar fra et medlem – Sonja Berger Simensen på FB-gruppe samme dag: «En rettskraftig dom rangerer alltid […] [...]

Les hele 'Fast og langvarig praksis i Nav…'

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1gVhm5X Svar fra et medlem – Sonja Berger Simensen på FB-gruppe samme dag: «En rettskraftig dom rangerer alltid […] [...]

Les hele 'Fast og langvarig praksis i Nav…'

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1gVhm5X Svar fra et medlem – Sonja Berger Simensen på FB-gruppe samme dag: «En rettskraftig dom rangerer alltid […] [...]

Les hele 'Fast og langvarig praksis i Nav…'

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                                 Dato 24.februar 2014 Oversendelse Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. Med hilsen Bente Baltzersen (e.f.) seniorkonsulent Kopi: Jeanine Horntvedt emmali1@msn.com Helse- og omsorgsdepartementet Helse- […] [...]

Les hele 'Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:'

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                                 Dato 24.februar 2014 Oversendelse Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. Med hilsen Bente Baltzersen (e.f.) seniorkonsulent Kopi: Jeanine Horntvedt emmali1@msn.com Helse- og omsorgsdepartementet Helse- […] [...]

Les hele 'Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:'

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                                 Dato 24.februar 2014 Oversendelse Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. Med hilsen Bente Baltzersen (e.f.) seniorkonsulent Kopi: Jeanine Horntvedt emmali1@msn.com Helse- og omsorgsdepartementet Helse- […] [...]

Les hele 'Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:'

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                                 Dato 24.februar 2014 Oversendelse Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. Med hilsen Bente Baltzersen (e.f.) seniorkonsulent Kopi: Jeanine Horntvedt emmali1@msn.com Helse- og omsorgsdepartementet Helse- […] [...]

Les hele 'Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:'

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                                 Dato 24.februar 2014 Oversendelse Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. Med hilsen Bente Baltzersen (e.f.) seniorkonsulent Kopi: Jeanine Horntvedt emmali1@msn.com Helse- og omsorgsdepartementet Helse- […] [...]

Les hele 'Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:'

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge […] [...]

Les hele 'Nav kan ikke nekte lydopptak!'

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge […] [...]

Les hele 'Nav kan ikke nekte lydopptak!'

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge […] [...]

Les hele 'Nav kan ikke nekte lydopptak!'

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge […] [...]

Les hele 'Nav kan ikke nekte lydopptak!'

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge […] [...]

Les hele 'Nav kan ikke nekte lydopptak!'

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Informasjonen på Origo: http://bit.ly/NpiKGH Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn […] [...]

Les hele 'Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:'

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Informasjonen på Origo: http://bit.ly/NpiKGH Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn […] [...]

Les hele 'Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:'

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Informasjonen på Origo: http://bit.ly/NpiKGH Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn […] [...]

Les hele 'Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:'

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Informasjonen på Origo: http://bit.ly/NpiKGH Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn […] [...]

Les hele 'Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:'

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Informasjonen på Origo: http://bit.ly/NpiKGH Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn […] [...]

Les hele 'Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:'

Tags

Bloggere bruker ofte såkalte "tags" - eller kategorier - til å merke innholdet sitt. Dette gjør det enkelt for deg å lese eller abonnere på innlegg knyttet til et spesifikt tema.

RSS

Du kan få alle innleggene om nav rett i din RSS-leser, ved å abonnere på temaet.

Valgprat.no © 2009 - 2014 - Karl Philip Lund og Christian Johansen. Designhjelp av Thomas Raddum.