Valgprat.no har samlet inn 40420 innlegg fra 461 politiske blogger.

Blogginnlegg om 'nav'

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

Ikke alltid hjelp å få hos Fylkesmannen 20.10.2008 – Kilde: ffo – «Dårlige holdninger eller mangel på kunnskap blant saksbehandlere hos Fylkesmannen kan føre til at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får den hjelpen de har krav på etter sosialtjenesteloven. I brevet skriver Helsetilsynet at behandling av rettighetsklager i Fylkesmannsembetene vil bli fulgt opp tett […] [...]

Les hele 'Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld'

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

Ikke alltid hjelp å få hos Fylkesmannen 20.10.2008 – Kilde: ffo – «Dårlige holdninger eller mangel på kunnskap blant saksbehandlere hos Fylkesmannen kan føre til at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får den hjelpen de har krav på etter sosialtjenesteloven. I brevet skriver Helsetilsynet at behandling av rettighetsklager i Fylkesmannsembetene vil bli fulgt opp tett […] [...]

Les hele 'Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld'

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

Ikke alltid hjelp å få hos Fylkesmannen 20.10.2008 – Kilde: ffo – «Dårlige holdninger eller mangel på kunnskap blant saksbehandlere hos Fylkesmannen kan føre til at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får den hjelpen de har krav på etter sosialtjenesteloven. I brevet skriver Helsetilsynet at behandling av rettighetsklager i Fylkesmannsembetene vil bli fulgt opp tett […] [...]

Les hele 'Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld'

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

Ikke alltid hjelp å få hos Fylkesmannen 20.10.2008 – Kilde: ffo – «Dårlige holdninger eller mangel på kunnskap blant saksbehandlere hos Fylkesmannen kan føre til at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får den hjelpen de har krav på etter sosialtjenesteloven. I brevet skriver Helsetilsynet at behandling av rettighetsklager i Fylkesmannsembetene vil bli fulgt opp tett […] [...]

Les hele 'Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld'

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

Ikke alltid hjelp å få hos Fylkesmannen 20.10.2008 – Kilde: ffo – «Dårlige holdninger eller mangel på kunnskap blant saksbehandlere hos Fylkesmannen kan føre til at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får den hjelpen de har krav på etter sosialtjenesteloven. I brevet skriver Helsetilsynet at behandling av rettighetsklager i Fylkesmannsembetene vil bli fulgt opp tett […] [...]

Les hele 'Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld'

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

27.09.2010 – Slakter NAV-reform Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen. Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen [...]

Les hele 'Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar'

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

27.09.2010 – Slakter NAV-reform Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen. Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen [...]

Les hele 'Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar'

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

27.09.2010 – Slakter NAV-reform Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen. Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen [...]

Les hele 'Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar'

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

27.09.2010 – Slakter NAV-reform Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen. Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen [...]

Les hele 'Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar'

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

27.09.2010 – Slakter NAV-reform Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen. Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen [...]

Les hele 'Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar'

Nav-reform ga ikke færre på trygd

12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars. http://bit.ly/1ubNtG6 Men «hvemsomhelst» har tydeligvis ikke adgang på å ytre hvasomhelst! Mitt bidrag til «debatten» kl [...]

Les hele 'Nav-reform ga ikke færre på trygd'

Nav-reform ga ikke færre på trygd

12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars. http://bit.ly/1ubNtG6 Men «hvemsomhelst» har tydeligvis ikke adgang på å ytre hvasomhelst! Mitt bidrag til «debatten» kl [...]

Les hele 'Nav-reform ga ikke færre på trygd'

Nav-reform ga ikke færre på trygd

12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars. http://bit.ly/1ubNtG6 Men «hvemsomhelst» har tydeligvis ikke adgang på å ytre hvasomhelst! Mitt bidrag til «debatten» kl [...]

Les hele 'Nav-reform ga ikke færre på trygd'

Nav-reform ga ikke færre på trygd

12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars. http://bit.ly/1ubNtG6 Men «hvemsomhelst» har tydeligvis ikke adgang på å ytre hvasomhelst! Mitt bidrag til «debatten» kl [...]

Les hele 'Nav-reform ga ikke færre på trygd'

Nav-reform ga ikke færre på trygd

12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars. http://bit.ly/1ubNtG6 Men «hvemsomhelst» har tydeligvis ikke adgang på å ytre hvasomhelst! Mitt bidrag til «debatten» kl [...]

Les hele 'Nav-reform ga ikke færre på trygd'

Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Af Folkets Diadem forsvunden er brat dets herligste Demant. En Taare liig i Mulden runden, den svulmed, glimred og forsvandt. Vor Pressefrihed er forbi [...]

Les hele 'Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet'

Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Af Folkets Diadem forsvunden er brat dets herligste Demant. En Taare liig i Mulden runden, den svulmed, glimred og forsvandt. Vor Pressefrihed er forbi [...]

Les hele 'Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet'

Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Af Folkets Diadem forsvunden er brat dets herligste Demant. En Taare liig i Mulden runden, den svulmed, glimred og forsvandt. Vor Pressefrihed er forbi [...]

Les hele 'Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet'

Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Af Folkets Diadem forsvunden er brat dets herligste Demant. En Taare liig i Mulden runden, den svulmed, glimred og forsvandt. Vor Pressefrihed er forbi [...]

Les hele 'Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet'

Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Af Folkets Diadem forsvunden er brat dets herligste Demant. En Taare liig i Mulden runden, den svulmed, glimred og forsvandt. Vor Pressefrihed er forbi [...]

Les hele 'Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet'

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter, projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten: 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen (…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer […] [...]

Les hele 'Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner'

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter, projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten: 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen (…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer […] [...]

Les hele 'Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner'

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter, projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten: 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen (…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer […] [...]

Les hele 'Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner'

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter, projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten: 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen (…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer […] [...]

Les hele 'Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner'

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Politikerenes renkespill – hvordan de har dekket over egne fataliteter, projisert dem over på andre partier – alt mens borgerene har måttet ta støyten: 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten i Dagsavisen (…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer […] [...]

Les hele 'Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner'

Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!

Diskusjon mellom Kystpartiets administrator og meg på deres gruppeside på Facebook som starter 14.05.2014 etter at jeg hadde gjort oppmerksom på følgende blogginnlegg på gruppa om Nav som jeg administrerer: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå! http://bit.ly/1nzynKk Odd Inge Storli (Deler art. om Kvisvik – altså ikke mitt blogginnlegg) til […] [...]

Les hele 'Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!'

Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!

Diskusjon mellom Kystpartiets administrator og meg på deres gruppeside på Facebook som starter 14.05.2014 etter at jeg hadde gjort oppmerksom på følgende blogginnlegg på gruppa om Nav som jeg administrerer: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå! http://bit.ly/1nzynKk Odd Inge Storli (Deler art. om Kvisvik – altså ikke mitt blogginnlegg) til […] [...]

Les hele 'Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!'

Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!

Diskusjon mellom Kystpartiets administrator og meg på deres gruppeside på Facebook som starter 14.05.2014 etter at jeg hadde gjort oppmerksom på følgende blogginnlegg på gruppa om Nav som jeg administrerer: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå! http://bit.ly/1nzynKk Odd Inge Storli (Deler art. om Kvisvik – altså ikke mitt blogginnlegg) til […] [...]

Les hele 'Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!'

Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!

Diskusjon mellom Kystpartiets administrator og meg på deres gruppeside på Facebook som starter 14.05.2014 etter at jeg hadde gjort oppmerksom på følgende blogginnlegg på gruppa om Nav som jeg administrerer: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå! http://bit.ly/1nzynKk Odd Inge Storli (Deler art. om Kvisvik – altså ikke mitt blogginnlegg) til […] [...]

Les hele 'Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!'

Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!

Diskusjon mellom Kystpartiets administrator og meg på deres gruppeside på Facebook som starter 14.05.2014 etter at jeg hadde gjort oppmerksom på følgende blogginnlegg på gruppa om Nav som jeg administrerer: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå! http://bit.ly/1nzynKk Odd Inge Storli (Deler art. om Kvisvik – altså ikke mitt blogginnlegg) til […] [...]

Les hele 'Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!'

Tags

Bloggere bruker ofte såkalte "tags" - eller kategorier - til å merke innholdet sitt. Dette gjør det enkelt for deg å lese eller abonnere på innlegg knyttet til et spesifikt tema.

RSS

Du kan få alle innleggene om nav rett i din RSS-leser, ved å abonnere på temaet.

Valgprat.no © 2009 - 2014 - Karl Philip Lund og Christian Johansen. Designhjelp av Thomas Raddum.